Yazılım Danışmanlığı - Tork Yazılım, Medya ve Danışmanlık

Yazılım danışmanlığı özetle, yazılım alanındaki mühendislik bilgisinin ve tecrübesinin sunulması hizmetidir.

Hizmet Kapsamı

Dijital alanlardaki ihtiyaçların tespiti,

Dijitalleşmeye dönük kısa, orta ve uzun vadeli yol haritasının çizilmesi,

İhtiyaç olan yazılımın gerekliliklerinin tespiti,

Bu gerekliliklere göre teknik şartname ve ihale dokümanlarının oluşturulması,

Gerekirse yazılımın kullanıcı deneyimi gözetilerek fonksiyonel ve görsel testlerinin yapılması,

Geliştirme sonrasında yazılımın teknik şartnameye ve gereksinimlere uygun olup olmadığının tespiti ve teslim alma süreci onayı